Výroční konference Evropské federace

Je naším velkým potěšením Vás pozvat k účasti na mezinárodním kongresu European Corrosion Congress 2017, 20th International Corrosion Congress & Process Safety Congress 2017Svého druhu největší evropské setkání odborníků a společností zabývajících se bojem proti korozi, se bude konat v Praze, od 3. do 7. září 2017. Společnost Cortec Corp., jako světový leader v tomto oboru, bude samozřejmě u toho.

Výroční konference Evropské federace pro korozi je největší evropská událost v oblasti koroze.  V roce 2017 bude svým rozsahem mimořádná vzhledem k tomu, že se na jejím pořádání podílí i Mezinárodní rada pro korozi (International Corrosion Council) a Centrum pro bezpečnost chemických procesů (Center for Chemical Process Safety). Mezi hlavní témata bude patřit protikorozní ochrana, monitorování koroze, materiály odolné vůči korozi, povrchové úpravy a nátěry, nedestruktivní testování, elektrochemické metody, analytické techniky a mikroskopie, inhibitory koroze a další. Aktuální přehled témat spolu s dalšími důležitými informacemi najdete na webových stránkách www.prague-corrosion-2017.com.

 

Společnost Cortec Corporation USA je světový leader v inovativních řešeních ochrany  proti korozi.

Společnost TART s.r.o. má výhradní zastoupení na produkty Cortec na středoevropském trhu.

Produkty společnosti Cortec poskytují krátkodobou, střednědobou nebo dlouhodobou ochranu proti korozi. Firma vyvinula zcela novou generaci těkavých inhibitorů koroze (VCI), tzv. VpCI® (Vapor/Volatile Phase Corrosion Inhibitor).

Výhody produktů Cortec:Drátěnky umístěné ve vodě po dobu 1 roku. Vlevo vodní prostředí s VpCI inhibitory, vpravo bez.

  • vysoká účinnost  - dlouhodobě chrání před korozí i v extrémních podmínkách
  • jednoduchá aplikace - široká škála produktů pro jednotlivé aplikace. Jednoduchá ochrana i na těžce dostupných místech
  • ekologicky šetrné a recyklovatelné - certifikované dle ekologické normy ISO   
  • bezrizikové pro lidské zdraví – jsou netoxické, neobsahují žádné těžké kovy, nitridy, silikony, fosfáty, chlorované uhlovodíky

 

Více o fungování a výhodách produktů Cortec naleznete v sekci Jak Cortec funguje?

Systém komplexní ochrany produktů proti korozi, který společnost Cortec  vyvinula a který neustále zdokonaluje, obsahuje několik produktových skupin vhodných pro různá průmyslová odvětví a různé aplikace. Jednotlivé skupiny naleznete v sekci Produkty.

Katalog divize Cortec