Jak funguje antikorozní ochrana Cortec?

Inhibitory koroze VpCI® (Vapor phase Corrosion Inhibitors) jsou mikroskopické částice, které ve formě iontu migrují prostředím a jsou přitahovány všemi kovovými povrchy. Zde vytvoří tenkou monomolekulární ochrannou vrstvu, a to i v obtížně přístupných místech a spolehlivě tak chrání železné i neželezné kovy proti korozivnímu vlivu vlhkosti, SO2 a H2S.

                                                

Inhibitory koroze poskytuji ochranu před korozí, nemění strukturu materiálu ani jeho vlastnosti.  Chráněný díl je možno dále libovolně povrchově upravovat, nebo beze změn používat (není potřeba inhibitory odstraňovat). Po odstranění antikorozního VpCI® obalu nebo jiného nosného média z chráněného povrchu pozvolna vyprchají. Látky VpCI® jsou aktivní minimálně po dobu 24 měsíců. Kvalitním uzavřením obalu lze dosáhnout účinné ochrany až po dobu 5 let.

Používáním produktů Cortec můžete významně zefektivnit, zlevnit a zjednodušit boj proti korozi.

 V případě použití VpCI® (VCI) antikorozních obalů dochází k vyloučení mnoha procesních kroků:

  • odpadá nutnost konzervace oleji, tuky, vosky a následné odmašťování, čištění, otryskávání nebo obnova povrchové úpravy 
  • žádná spotřeba čistidel a rozpouštědel 
  • žádná likvidace nebezpečných odpadů