Koroze

Koroze je samovolné, postupné rozrušení materiálů (nejčastěji kovů) vlivem reakce s okolním prostředím. Může probíhat v atmosféře nebo jiných plynech, ve vodě a jiných kapalinách, zeminách a různých chemických látkách, které jsou s materiálem ve styku. Toto rozrušování se může projevovat rozdílně; od změny vzhledu až po úplný rozpad .

Nežádoucí koroze má obrovský negativní dopad. Odhaduje se, že nepřímé náklady na odstranění koroze dosahují ve vyspělých zemích 3 - 5 % HDP. Těmto tyto nežádoucí náklady jde razantně snížit aplikací antikorozní ochrany.

 

Oblasti boje proti korozi

S korozí se setkáváme téměř ve všech průmyslových oborech. Každý z oborů má svá specifika, ať již se jedná o druhy používaných kovů, způsob jejich zpracovávání a používání, různě agresivní prostředí apod. Produkty Cortec byly vyvinuty právě různé způsoby antikorozní ochrany při specifických podmínkách daného oboru.

 

Katalog divize Cortec