Produkty pro beton a další stavební hmoty

Migrační inhibitory koroze (MCI) umí ošetřit betonové konstrukce, ve kterých dochází ke korozi kovových výztuží. Inhibitory MCI se přidávají do betonové směsi během stavby nebo během sanace starších konstrukcí. Beton s příměsí MCI se používá normálním způsobem.

Ochrana železných konstrukcí v betonu proti korozi

Inhibitory MCI se šíří betonem a hledají železné prvky v konstrukci, na které pak přilnou, a vytvoří tenkou ochrannou vrstvu MCI. Tato vrstva chrání před korozí tím, že zabraňuje chemické reakci mezi chloridy a ocelí v konstrukci. Inhibitory MCI jsou účinné v boji proti vysokým koncentracím chloridu z posypových solí, které se používají na dálnicích, silnicích a mostech, proti Ochrana mostusoli obsažené ve vzduchu, která pusobí škodlivě na námořní a přímořské konstrukce, i proti účinkům kyselých dešťů a saturace.

Technologie MCI může také chránit konstrukce, jako jsou např. nádrže a potrubí s tepelnou izolací.

Kromě přimíchávání do betonu přímo na místě je technologie Cortec MCI vhodná také pro povrchovou úpravu nebo dodatečné vstřikování do již existujících betonových konstrukcí.

Produkty pro beton

MCI® anti-graffiti nátěr
Dvousložkový alifatický uretanový nátěr na bázi rozpouštědla. Aplikuje se na beton a umožňuje jednoduché odstraněnígraffiti.

Balení: nádoby 9,5 litru a 19 litrů
Tech. list: stáhnout soubor
MCI® stavební nátěr
Základní/svrchní nátěr na bázi vody s inhibitorem koroze k ochraně drsných venkovních povrchů.

Balení: nádoba 19 litrů, sud 208 litrů
Tech. list: stáhnout soubor
MCI® nátěr
Nátěr na vodní bázi k dokonalé antikorozní ochraně výztuže během skladování a po jejím zapuštění do betonu.

Balení: nádoba 19 litrů, sud 208 litrů
Tech. list: stáhnout soubor
MCI® nelepivý nátěr
Nelepivá verze MCI® nátěru pro kovovou výztuž.

Balení: nádoba 19 litrů, sud 208 litrů
Tech. list: stáhnout soubor
MCI® stavební fólie
Černá PE fólie, která se používá ve stavebnictví jako bariérová ochrana vůči výparům. Poskytuje antikorozní a UV ochranu pro veškeré kovy. Je 100% recyklovatelná.

Balení: plachta 6,10 m x 30,48 m
Tech. list: stáhnout soubor
MCI® Creteskin™
Vysoce účinný separační prostředek k ochraně zařízení, strojů a forem ve stavebnictví. Skladová životnost pro MCI® Creteskin™ je dva roky v zapečetěném kontejneru.

Balení: nádoba 19 litrů, sud 208 litrů
Tech. list: stáhnout soubor
MCI® EcoCure
Konzervační prostředek/tmel na sójové bázi, k povrchové aplikaci.

Balení: nádoba 19 litrů, sud 208 litrů, velkoobjemové balení
Tech. list: stáhnout soubor
MCI® vlákna
Monofilní polypropylenová vlákna s obsahem MCI®.

Balení: pytel 2,3 kg a 23 kg, sud 45 kg
Tech. list: stáhnout soubor
MCI® granát s vlákny
Při kontaktu s vodou se granát (pytel) v betonové směsi jednoduše rozpustí a MCI® směs se v ní rozptýlí. K ochraně vyztužené oceli, galvanizované oceli a jiných materiálů zapuštěných do betonu.

Balení: 20 ks granátů (0,45 kg) v krabici, běžný pytel o rozměrech přibližně 25,4 cm x 35,6 cm, metrický pytel o rozměrech 30,5 cm x 35,6 cm
Tech. list: stáhnout soubor
MCI® granát
Migrační inhibitor koroze balený v sáčcích rozpustných ve vodě. Jeden granát poskytuje antikorozní ochranu pro 0,76 m3 betonu.

Balení: 20 sáčků (500 g) v krabici
Tech. list: stáhnout soubor
MCI® mini granát
Prášek s obsahem migračních inhibitorů koroze balený v pytlících rozpustných ve vodě. Jedno balení zaručí ochranu betonové plochy velikosti 0,015 m3.

Balení: 100 pytlíků (10 g) v krabici
Tech. list: stáhnout soubor
MCI® sloupnutelný nátěr
Modifikovaný antikorozní akrylátový nátěr na vodní bázi. K mechanické ochraně před zářezy, poškrábáním, oděry a sprejováním povrchů, které pokrývá. Lehce odstranitelný.

Balení: nádoba 19 litrů, sud 208 litrů, velkoobjemové balení
Tech. list: stáhnout soubor
PTC dávkovač
Obsahuje prášek s migračními inhibitory k antikorozní ochraně napínacích kabelů, železných a neželezných kovů v zapuštěných plochách, vnitřních dutinách a otvorech.

Balení: po 50 ks
Tech. list: stáhnout soubor
MCI® ochranný nátěr
Bezbarvý anti-graffiti nátěr na bázi silikonových polymerů k použití na venkovní beton, zdivo nebo kovové povrchy.

Balení: nádoby 9,5 litru a 19 litrů
Tech. list: stáhnout soubor
Prášek k antikorozní ochraně železných kovů v zapuštěných plochách, vnitřních dutinách a otvorech.

Balení: krabice 2,3 kg, 23 kg a pytel 45 kg
Tech. list: stáhnout soubor
Používá se jako antikorozní prevence tyčové výztuže v betonu. Přidává se do betonové směsi.

Balení: nádoba 19 litrů, sud 208 litrů
Tech. list: stáhnout soubor
Prášková verze prostředku MCI-2000.

Balení: pytel 23 kg, sud 45,4 kg
Tech. list: stáhnout soubor
MCI®-2005 gel
Gel k injektáži betonu; antikorozní ochrana zapuštěné ocele, obzvláště v betonových plochách náchylných na trhliny a drolení.

Balení: náplně 0,38 litru, nádoba 19 litru, sud 208 litru
Tech. list: stáhnout soubor
MCI®-2005/MCI®-2005 NS
Aminokarboxylové kyseliny na vodní bázi k antikorozní ochraně kovové výztuže v betonu. MCI®-2005 může při 21 °C zpozdit dobu tuhnutí betonu o 3 až 4 hodiny.

Balení: nádoba 19 litru, sud 208 litru
Tech. list: stáhnout soubor
MCI®-2006/MCI®-2006 NS
Aminokarboxylové kyseliny v prášku k antikorozní ochraně kovové výztuže v betonu. MCI®-2006 může při 21 °C zpozdit dobu tuhnutí betonu o 3 až 4 hodin.

Balení: krabice 2,3 kg, sudy 22,7 kg a 45,4 kg
Tech. list: stáhnout soubor
MCI®-2007 Super Corr®
Příměs do betonu na melaminové bázi pro redukci množství vody s technologií MCI®-2005. MCI®-2007 zvyšuje tekutost betonu a poskytuje antikorozní ochranu. ASTM C-494, typ G na příměsi se zpožďovacími účinky a redukcí množství vody.

Balení: nádoba 19 litrů, sud 208 litrů, velkoobjemové balení
Tech. list: stáhnout soubor
Příměs do betonu na polykarboxylové bázi pro redukci množství vody s technologií MCI®-2006. MCI®-2007 P zvyšuje tekutost betonu a poskytuje antikorozní ochranu.

Balení: sudy 22,7 kg a 45,4 kg
Tech. list: stáhnout soubor
MCI®-2008 Via Corr/MCI®-2008 L
Příměs do betonu na polykarboxylové bázi pro redukci množství vody s technologií MCI®-2006. Používá se pro samozhušťovací a samonivelační betonové směsi. Zvyšuje tekutost betonu a poskytuje antikorozní ochranu. K dostání v tekuté formě či jako prášek. Skladová životnost výrobku je 12 měsíců v zapečetěných sudech.

Balení: MCI®-2008 sudy 22,7 kg a 45,4 kg, nádoba 19 litrů,sud 208 litrů
Tech. list: stáhnout soubor
MCI®-2018 tmel
Silanový tmel na beton s migračními inhibitory koroze. MCI®-2018 je nízkomolekulový výrobek, který umožňuje hlubokou penetraci betonu a při správné aplikaci se beton díky chemické reakci přípravku s cementovými částicemi stává voděodolným. Ošetřené materiály jsou voděodpudivé a uchovávají si stálou strukturu. Přípravek zatmelí povrchové póry a zabrání tak pronikání chloridu a karbidu a tím i ochrání před účinky dešťové vody. Ošetřený betonový povrch je prodyšný a odpařování vlhkosti není ovlivněno.

Balení: nádoba 19 litrů, sud 208 litrů
Tech. list: stáhnout soubor
MCI®-2019/MCI®-2019 AG
Tmel na silanové bázi s nízkým obsahem VOC a se 40% obsahem pevných částic obsahující migrační inhibitory koroze k ochraně betonu a do betonu zapuštěné kovové výztuže. AG verze obsahuje zelené značkovací barvivo.

Balení: nádoba 19 litrů, sud 208 litrů
Tech. list: stáhnout soubor
40% silanový tmelicí sprej na vodní bázi s obsahem MCI®. Aplikuje se štětkou či natíracím válečkem.

Balení: nádoba 19 litrů, sud 208 litrů
Tech. list: stáhnout soubor
MCI®-2020/MCI®-2020 V/O/MCI®-2020 P
Aminokarboxylové kyseliny k ošetření betonových povrchů. Poskytuje antikorozní ochranu do betonu zapuštěné ocele. MCI®-2020 V/O je verze s vyšší vazkostí pro vertikální a stropní nátěry. K dostání také jako prášek (MCI®-2020 P).

Balení: nádoba 19 litrů, sud 208 litrů, sud 45 kg (prášek)
Tech. list: stáhnout soubor
MCI®-2020 gel
Injektážní forma inhibitoru koroze, má stejné chemické složení jako MCI®-2020.

Balení: tmel v tubě 304 ml, nádoba 19 litrů, sud 208 litrů, velkoobjemové balení
Tech. list: stáhnout soubor
MCI®-2020 M/MCI®-2020 M V/O
Přípravek k ošetření povrchů s migračními inhibitory koroze k antikorozní ochraně do betonu zapuštěné ocele. Verze MCI®-2020 M V/O s vysokou viskozitou vyvinutá pro vertikální a stropní nátěry.

Balení: nádoba 19 litrů, sud 208 litrů
Tech. list: stáhnout soubor
MCI®-2020 M SC
Koncentrovaná verze MCI®-2020 M, která poskytuje ještě lepší antikorozní ochranu. Ředí se vodou v poměru 1 : 1, k okamžitému použití.

Balení: nádoba 19 litrů, sud 208 litrů
Tech. list: stáhnout soubor
Silikátový nátěr na beton s obsahem migračních inhibitorů koroze na ochranu betonu a tyčové výztuže.

Balení: nádoba 19 litrů, sud 208 litrů
Tech. list: stáhnout soubor
MCI®-2022 nátěr
Silano-siloxanový nátěr na bázi vody, paropropustný, vodu odpuzující. Používá se na beton, cihly, zdivo apod. Dodává se také jako MCI®-2022 VO (pro svislé aplikace). Obsahuje molekuly migračních inhibitorů koroze.

Balení: nádoby 19 litrů, 208 litrů
Tech. list: stáhnout soubor
Dvousložkový cementový nátěr na nechráněné výztuže a jiné betonové konstrukce. Obsahuje molekuly migračních inhibitorů koroze.

Balení: nádoby 12 kg (prášek) a 5 kg (pryskyřice)
Tech. list: stáhnout soubor
MCI®-2026 základní nátěr
Chemicky odolný dvousložkový epoxidový nátěr na vodní bázi, který vyhovuje všem USDA směrnicím o použití v drůbežářských a masných závodech. Bezbarvý nátěr je možné obarvit jakýmkoliv barvivem MCI®-2026.

Balení: směs 2,86 litru, 11,4 litru a 22,7 litru,koncentrát 19 litrů, 56,8 litru a 624,5 litru
Tech. list: stáhnout soubor
MCI®-2026 podlahový nátěr
Chemicky odolný dvousložkový epoxidový nátěr Novolac se 100 % pevných částic, který vyhovuje všem USDA směrnicím o použití v drůbežářských a masných závodech. Bezbarvý nátěr je možné obarvit jakýmkoliv barvivem MCI®-2026.

Balení: směs 2,27 litru, 9,5 litru a 19 litrů,koncentrát 19 litrů, 47,3 litru a 522,3 litru
Tech. list: stáhnout soubor
MCI®-2026 barviva
Barvicí příměs k obarvení základního nátěru MCI®-2026 a podlahových nátěrů.

Balení: 4 plechovky (0,94 litru) v krabici
Tech. list: stáhnout soubor
MCI®-2039 SC
Dvousložková malta s vláknovou výztuží na úpravu betonu. Vynikající přilnavost a přenos par. Může se používat na veškeré opravy betonu.

Balení: pytel 25 kg, nádoba 5 kg
Separační prostředek na bázi vody, který zabraňuje tvorbě usazenin na betonu, asfaltu, usazování nečistot a zbytků na betonových konstrukcích a jiných stavebních zařízeních. Současně chrání kovové povrchy proti korozi.

Balení: nádoba 19 litrů, sud 208 litrů
Tech. list: stáhnout soubor
Čisticí a odmašťovací prostředek v kombinaci s migračními inhibitory koroze, který slouží na ochranu, čištění a odmašťování betonových konstrukcí.

Balení: nádoba 19 litrů, sud 208 litrů
Tech. list: stáhnout soubor
Vysoce účinný čistič pro bezpečné odstranění olejových skvrn z betonových povrchů. Tento čistič tvrdých povrchů je jedinečný díky kombinaci čisticí chemie s mikroorganismy schopnými biologicky odbourat stejné uhlovodíky jako ty, které se nacházejí v oleji, naftě a jiných látkách znečišťujících betonové povrchy. Při doporučených skladovacích podmínkách je skladová životnost 2 roky.

Balení: nádoba 19 litrů
Tech. list: stáhnout soubor
MCI®-2241/MCI®-2242
Pružné a prodyšné voděodolné membrány založené na jedinečné kombinaci akrylátové emulze, portlandského cementu a jemných vláken. Poskytne voděodolnost všem jakostním třídám betonu a zdiva včetně základů, tvárnic, balkónů, parapetů, truhlíků, vodojemů a fontán. MCI®-2241 v šedé barvě, MCI®-2242 v bílé barvě. Skladová životnost je 12 měsíců v původním, neotevřeném a správně uskladněném kontejneru.

Balení: MCI®-2241/2242 komponent A nádoby 8,9 a 19 litrů,komponent B pytel 11 kg
Tech. list: stáhnout soubor
Jedinečná kombinace portlandského cementu, mikrosilic, epoxidové a akrylátové pryskyřice. Používá se ke spojení nového betonu či omítky se starou a chrání ocelové výztuže před korodováním. Pokud je přípravek používán jako pojivo, je nutno nechat 24hodinový časový úsek mezi nanesením a slepením. Přípravek je třeba skladovat na suchém místě o teplotě mezi 10 °C a 29 °C a chránit před přímým slunečním svitem a extrémními teplotami. Skladová životnost přípravku je 12 měsíců v původním, správně uskladněném kontejneru.

Balení: MCI®-2246 komponent A dvoudílný plechový sud včetně džbánu (3,8 litru) a komponent B pytel 13 kg
Tech. list: stáhnout soubor
Jednosložková reparační omítka s technologií MCI®-2006 NS.

Balení: pytel 23 kg
Tech. list: stáhnout soubor
Jednosložková stěrková omítka s technologií MCI®-2006 NS.

Balení: pytel 23 kg
Tech. list: stáhnout soubor
Jednosložková stropní reparační omítka s technologií MCI®-2006 NS.

Balení: pytel 23 kg
Tech. list: stáhnout soubor

Vhodnost aplikace na jednotlivé povrchy

 Uhlíková ocelNerezová ocelLitinaHliníkové slitinyGalvanizovaná ocelMosaz (<30 % Zn)MěďPájkaEpoxidovaná ocel
tMCI® anti-graffiti nátěrN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
tMCI® stavební nátěrN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
tMCI® nátěr44444N/AN/AN/AOK
tMCI® nelepivý nátěr44444N/AN/AN/AOK
tMCI® stavební fólieOKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI® Creteskin™OKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI® EcoCureOKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI® vláknaOKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI® granát s vláknyOKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI® granátOKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI® mini granátOKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI® sloupnutelný nátěrOKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tPTC dávkovačOKOKOKOKOKOKOKOKOK
tMCI® ochranný nátěrN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
tMCI®-309333333OK3OK
tMCI®-2000OKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2001OKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2005 gelOKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2005/MCI®-2005 NSOKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2006/MCI®-2006 NSOKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2007 Super Corr®OKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2007 POKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2008 Via Corr/MCI®-2008 LOKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2018 tmelOKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2019/MCI®-2019 AGOKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2019 WOKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2020/MCI®-2020 V/O/MCI®-2020 POKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2020 gelOKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2020 M/MCI®-2020 M V/OOKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2020 M SCOKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2021OKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2022 nátěrOKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2023OKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2026 základní nátěrN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
tMCI®-2026 podlahový nátěrN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
tMCI®-2026 barvivaN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
tMCI®-2039 SCOKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2050OKOKOKOKOKOKN/AN/AOK
tMCI®-206055555555N/A
tMCI®-206155555555N/A
tMCI®-2241/MCI®-2242OKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2246OKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2311OKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2701OKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2702OKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
Vysvětlivky
 • N/A
  - údaje nejsou k dispozici
 • 1
  - Uzavřený. Používá se u neventilovaných krytu přístrojů, ovládacích skříní a dalších uzavřených prvků. Zabaleno do kartonu, papíru, plastového obalu nebo v kovových kontejnerech.
 • 2
  - Uvnitř. Kromě výše uvedeného stavu se používá také pro nezakryté / uvnitř umístěné prvky.
 • 3
  - Venku/Zakrytý. Kromě dvou výše uvedených stavů se používá také pro zakryté / venku umístěné prvky.
 • 4
  - Venku. Kromě tří výše uvedených stavů se používá také pro nezakryté / venku umístěné prvky.
 • 5
  - Ponoření. Kromě čtyř výše uvedených stavů se používá také při ponoření do korozivních tekutin, jako jsou slaná voda, surová ropa atd.
 • OK
  - Znamená, že se produkt může bezpečně použít na daný kov. Způsob aplikace konzultujte se specialistou.
 • X
  - POZOR - Nepoužívejte pro uvedené kovy.