Antikorozní aditiva pro nátěry, kapaliny a pevné látky

Antikorozní aditiva

Tato technologie antikorozních aditiv umožňuje přidávat inhibitory koroze do nátěrových hmot, provozních kapalin (olejů, maziv, chladících kapalin apod.), plastů, elastomerů, uhlovodíkových sloučenin apod. Jde zejména o inhibitory do nátěrových barev, lapače kyslíku, inhibitory do chladicích a kondenzačních linek, antikorozní příměsi do kyselinových roztoků a horkých mořicích lázní, prostředky proti tvorbě vodního kamene, odpěňovače, rozpouštěče kalů v topných systémech, ředidla, atd. Možnosti použití jsou téměř nekonečné.  

Aditiva výrazně zlepšují ochranné vlastnosti cílových látek/produktů a tím zvyšují jejich přidanou hodnotu. Nabízejí tak nové možnosti pro výrobu a marketing Vašich produktů.

 

Antikorozní aditiva do kapalin  nebo pevných látek

 • aditiva do nátěrových hmot nebo do kovoobráběcích kapalin
 • aditiva do olejů a maziv
 • aditiva do palivových soustav
 • inhibitory koroze do tepelných izolací
 • antikorozní příměs pro papír, karton, dřevotřísku
 • antikorozní příměsi do plastů, syntetických elastomerů a pryže

Adiva pro nátěry a kapaliny

Antikorozní ochrana pro ocel, měď, mosaz, hořčík, hliník, bronz, galvanickou ocel a další železné a neželezné kovy a jejich slitiny.

Balení: nádoba 19 litrů, sud 208 litrů, velkoobjemové balení
Tech. list: stáhnout soubor
Organický inhibitor koroze na bázi rozpouštědla jako aditivum pro některé disperzní nátěry a pro nátěry na bázi rozpouštědel.

Balení: nádoba 19 litrů, sud 208 litrů
Tech. list: stáhnout soubor
Aditivum na vodní bázi, zlepšuje antikorozní ochranu u nátěrových systémů ředitelných vodou.

Balení: nádoba 19 litrů, sud 208 litrů
M-119/M-119LV
Aditivum na vodní bázi působící jako inhibitor koroze pro průmyslové či disperzní nátěry. Poskytuje ochranu přímým kontaktem nebo vypařováním inhibitorů koroze pro železné a neželezné kovy.

Balení: nádoba 19 litrů, sud 208 litrů
Tech. list: stáhnout soubor
Základní dávka pro výrobu polypropylenové fólie. Ochrana pro všechny kovy s vysoušecími účinky.

Balení: oktabín 364 kg
Tech. list: stáhnout soubor
Základní dávka s obsahem plynných inhibitorů koroze pro plasty vyráběné vstřikováním do forem.

Balení: oktabín 364 kg
Základní dávka pro extrudované fólie včetně LDPE, LLDPE a HDPE.

Balení: oktabín 364 kg
Prášková příměs pro syntetické elastomery a přírodní pryž. Verze 138C poskytuje zvýšenou ochranu pro litinu a hliník.

Balení: barely 22,7 kg a 45,4 kg
Tech. list: stáhnout soubor
Příměs s obsahem plynných inhibitorů koroze do barev. Na bázi ředidla nebo vody. Ochrana pro všechny kovy.

Balení: nádoba 19 litrů, sud 208 litrů
Tech. list: stáhnout soubor
Příměs s obsahem plynných inhibitorů koroze do tekutých nátěrových hmot na bázi oleje nebo ředidla. Ochrana železných i neželezných kovů a slitin.

Balení: nádoba 19 litrů, sud 208 litrů
Tech. list: stáhnout soubor
Práškový inhibitor koroze pro měď, slitiny mědi a další žluté kovy.

Balení: barely 2,3 kg, 23 kg a 45 kg a velkoobjemové balení
Tech. list: stáhnout soubor
Tekutý inhibitor koroze určený speciálně pro oleje a výrobky na bázi ředidla. Antikorozní ochrana železných i neželezných kovů. Velká účinnost i u žlutých kovů.

Balení: nádoba 19 litrů, sud 208 litrů, velkoobjemové balení
Tech. list: stáhnout soubor
Směs kontaktních a plynných inhibitorů na bázi ředidla určená na ochranu všech kovů během provozu i odstávek. Inhibitor M-238 má vysokou účinnost, pokud se přidává do aromatických, parafínových, naftalenových, fluorouhlovodíkových a uhlovodíkových sloučenin.

Balení: nádoba 19 litrů, sud 208 litrů, velkoobjemové balení
Tech. list: stáhnout soubor
Inhibitor pro potlačení bleskové koroze, který se používá jako příměs do barevných nátěrů, aditiv, tmelů a kapalin na bázi vody.

Balení: nádoba 19 litrů, sud 208 litrů, velkoobjemové balení
Tech. list: stáhnout soubor
Inhibitor k ochraně hliníku a jeho slitin před korozí vnitřního povrchu a před chladicími přípravky na bázi vody, procesními plyny a plyny narušujícími kovy.

Balení: nádoba 19 litrů, sud 208 litrů, velkoobjemové balení
Tech. list: stáhnout soubor
Antikorozní příměs na ochranu všech kovů, která se používá do kovoobráběcích kapalin, maziv, čisticích prostředků a nátěrů na bázi vody během výroby. Dodává se ve verzích pro jednotlivé kovy.

Balení: nádoba 19 litrů, sud 208 litrů, velkoobjemové balení
Tech. list: stáhnout soubor
Inhibitor koroze na bázi vody; působí efektivně s karbon-akrylátovou či styren-akrylátovou mřížkou. Kombinuje účinky M-380, M-119LV a okamžitého inhibitoru koroze. Neobsahuje dusičnany ani amonium.

Balení: nádoba 19 litrů, sud 208 litrů, velkoobjemové balení
Tech. list: stáhnout soubor
Inhibitor koroze pro brzdovou kapalinu. Je kompatibilní s brzdovými kapalinami DOT 3, 4 a 5, ale vysoká účinnost je zaručena u brzdových kapalin na bázi silikonu, jako je DOT 5.

Balení: nádoba 19 litrů, sud 208 litrů, velkoobjemové balení
Tech. list: stáhnout soubor
Příměs s obsahem plynných inhibitorů koroze do nátěrů nebo sloučenin na bázi vody. Ochrana železných i neželezných kovů. Zabraňuje bleskové korozi.

Balení: nádoba 19 litrů, sud 208 litrů
Tech. list: stáhnout soubor
Aditivum na vodní bázi pro teplem svařitelné ochranné vrstvy. Ochrana železných a neželezných kovů.

Balení: nádoba 19 litrů, sud 208 litrů
Tech. list: stáhnout soubor
Aditivum pro hydraulické kapaliny používané u podmořských kontrolních systémů.

Balení: nádoba 19 litrů, sud 208 litrů, velkoobjemové balení
Tech. list: stáhnout soubor
Inhibitor koroze na bázi oleje do mazacích olejů používaných v benzínových a naftových motorech a v hydraulických a jiných zařízeních.

Balení: nádoba 19 litrů, sud 208 litrů, velkoobjemové balení
Tech. list: stáhnout soubor
Inhibitor koroze na olejové bázi s obsahem deemulgátoru pro hydraulické a převodové oleje.

Balení: nádoba 19 litrů, sud 208 litrů, velkoobjemové balení
Tech. list: stáhnout soubor
Aditivum na bázi rozpouštědla pro nátěry či látky neředitelné vodou. Ochrana železných a neželezných kovů.

Balení: nádoba 19 litrů, sud 208 litrů
Tech. list: stáhnout soubor
Příměs s obsahem inhibitorů koroze na bázi vody a etylenglykolu do motorových kapalin na odvod tepla. Ochrana železných i neželezných kovů.

Balení: nádoba 19 litrů, sud 208 litrů, velkoobjemové balení
Tech. list: stáhnout soubor
Příměs s obsahem inhibitorů koroze pro použití ve slané vodě. Je obzvláště účinná ve stabilizačních nádržích na mořskou vodu, plošinách na otevřeném moři a pro testování ve vodě.

Balení: nádoba 19 litrů, sud 208 litrů
Tech. list: stáhnout soubor
Prášková příměs do alkalických čisticích prostředků na bázi vody, která se používá i v nízkých koncentracích jako blesková ochrana výrobních součástek.

Balení: 23 kg, 223 kg a velkoobjemové balení
Tech. list: stáhnout soubor

Vhodnost aplikace na jednotlivé povrchy

 Uhlíková ocelNerezová ocelLitinaHliníkové slitinyGalvanizovaná ocelMosaz (<30 % Zn)MěďPájkaEpoxidovaná ocel
tM-95OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-110XXXXXXXXX
tM-118OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-119/M-119LVOKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-121OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-124OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-126OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-138/M-138COKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-150OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-168OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-235OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-236OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-238OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-240OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-241OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-370OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-381OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-408OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-435OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-5120OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-528/528LOKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-529/529 SCOKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-530OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-5365OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-640/640LOKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-645OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tS-111OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
Vysvětlivky
 • N/A
  - údaje nejsou k dispozici
 • 1
  - Uzavřený. Používá se u neventilovaných krytu přístrojů, ovládacích skříní a dalších uzavřených prvků. Zabaleno do kartonu, papíru, plastového obalu nebo v kovových kontejnerech.
 • 2
  - Uvnitř. Kromě výše uvedeného stavu se používá také pro nezakryté / uvnitř umístěné prvky.
 • 3
  - Venku/Zakrytý. Kromě dvou výše uvedených stavů se používá také pro zakryté / venku umístěné prvky.
 • 4
  - Venku. Kromě tří výše uvedených stavů se používá také pro nezakryté / venku umístěné prvky.
 • 5
  - Ponoření. Kromě čtyř výše uvedených stavů se používá také při ponoření do korozivních tekutin, jako jsou slaná voda, surová ropa atd.
 • OK
  - Znamená, že se produkt může bezpečně použít na daný kov. Způsob aplikace konzultujte se specialistou.
 • X
  - POZOR - Nepoužívejte pro uvedené kovy.